AAN ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE OUDEWATER

Beste mensen,

Er komen voor ons als bestuur van SBZO (Stichting Beheer Zwembad Oudewater), maar ook voor velen van jullie spannende maanden aan. Want de gemeenteraad van Oudewater staat eind dit jaar/begin 2020 voor een (mogelijk) historisch besluit. Gaat het huidige zwembad eindelijk, na vele jaren van discussie, verplaatst worden en krijgen we dan een binnen en buitenbad, waarin 12 maanden gezwommen kan worden.

Als bestuur van SBZO hebben wij in 2013 de handen in elkaar geslagen en zijn we letterlijk in het diepe gesprongen. Het toenmalige exploitatiebudget werd gehalveerd en wij werden geacht dezelfde openingstijden te handhaven en een sterk verouderd bad toch exploitabel te houden. Na 7 jaar mogen we met trots zeggen, dat we daar met de hulp van vele vrijwilligers in zijn geslaagd, zonder daarbij negatief af te wijken van het gemeentelijk budget.

Met deze ervaring en de actuele mogelijkheden op technisch en duurzaamheid gebied, zijn wij er inmiddels nog meer van overtuigd, dat een 12 maanden zwembad (met zowel een buiten- als binnenbad) gerealiseerd kan worden binnen de door de gemeenteraad gestelde financiƫle kaders. Dus zonder meerkosten, dan momenteel aan SBZO voor de huidige exploitatie wordt vergoed.

Daarbij is regelmatig zwemmen goed voor jong en oud. Het is goed voor ieders gezondheid, het biedt groeikansen voor OZV (de Oudewaterse Zwem Vereniging), schoolzwemmen komt hopelijk weer terug en ook andere sporten krijgen een kans, zoals aqua joggen en suppolo.

Wanneer het nieuwe zwembad er komt, hebben wij als bestuur van SBZO aangegeven, voor minimaal 10 jaar beschikbaar te zijn voor de exploitatie. Omdat wij geloven in de toegevoegde waarde voor de Oudewaterse gemeenschap en wij er van overtuigd zijn dat de Oudewaterse ondernemers bereid zijn om dit plan met ons samen te realiseren.

Het zou ons heel erg helpen als u ons wilt steunen door de petitie te ondertekenen. Er volgen de komende maanden nog meer acties en hoe meer draagvlak we weten te realiseren bij de Oudewaterse bevolking, hoe groter de kans op een positief besluit in deze van de Oudewaterse gemeenteraad.

U kunt blijven rekenen op onze uiterste inzet en wij danken u allen hartelijk voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

Pim van Baaren
Voorzitter SBZO

Terug naar de Campagne