De voorwaarden:

Je kunt per e-mailadres maar een keer digitaal stemmen. Heb je geen e-mailadres dan kun je bij de supermarkten in Oudewater een stemkaart halen, deze invullen en in de stembus in de supermarkt stoppen. Bij het (digitaal) ondertekenen van de petitie vraagt de organisator SBZO de deelnemers om hun naam, e-mailadres en adres in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de supportersadministratie van SBZO en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) worden behandeld.Lees hier meer over in onze Privacyverklaring.

Op deze actie zijn de privacyvoorwaarden van SBZO van toepassing. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van deze campagne per e-mail geïnformeerd. De deelnemer geeft de organisator toestemming om hem of haar via e-mail, tot wederopzegging, te informeren over SBZO-acties en SBZO-campagnes.

De e-mails zullen per kwartaal worden verzonden of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht door SBZO. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. De afmelding wordt direct verwerkt en worden u gegevens verwijdert. Heb je vragen over deze voorwaarden? Stuur dan even een e-mail naar info@droogzwemmen.nl